Poreklo prezimena, selo Crvica (Bajina Bašta). Stanje iz 1930. godine.
Jan15

Poreklo prezimena, selo Crvica (Bajina Bašta). Stanje iz 1930. godine.

Poreklo stanovništva sela Crvica, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji „Sokolska nahija“ Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Crvica je čisto drinsko i višesavsko selo i najviše ušlo u ovu planinu. Od sela Višesave odvojena je kosom Začajicom, a iznad sela su visovi: Kik, Višesava, Vis i visoki Jelin nad Sijerčem. Po opštem izgledu, posmatrano selo ispod Višesave i Gradine, daje...

Read More
Poreklo prezimena, selo Beserovina (Bajina Bašta). Stanje iz 1930. godine.
Jan15

Poreklo prezimena, selo Beserovina (Bajina Bašta). Stanje iz 1930. godine.

Poreklo stanovništva sela BESEROVINA, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji „Sokolska nahija“ Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Beserovina je prostrano drinsko selo prislonjeno uz Taru, uz njene severoistočne visove: Osleušu, Sokolaricu i Boranju. Ona se prostire od Mitrovačkog Vrela sve na istok do Boranje, razvođa reka Rače i Zaugljanskog Potoka. Bila je nekad sastavni deo...

Read More
Poreklo prezimena, selo Perućac (Bajina Bašta).  Stanje iz 1903. godine.
Jan15

Poreklo prezimena, selo Perućac (Bajina Bašta). Stanje iz 1903. godine.

Poreklo stanovništva sela Perućac, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1903. godine. Prema studiji „Sokolska nahija“ Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Selo je istočno od Perućanskog Vrela koje se ovde zove samo Vrelo, i niz Drinu do paralelnog Mitrovačkog Vrela, na drinskim izlomljenim terasama i visoko nad Drinom i pod Aluškim planinama. Selo je i visoko pod planinom i kroz planine se penje na Tisovo...

Read More
Poreklo prezimena, selo Rača (Bajina Bašta). Stanje iz 1903. godine.
Jan15

Poreklo prezimena, selo Rača (Bajina Bašta). Stanje iz 1903. godine.

Poreklo stanovništva sela Rača, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1903. godine. Prema studiji „Sokolska nahija“ Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Ceo sliv Rače čini atar sela Rače. Gornji tok ove reke se zove Šljivovica, ukoliko se drži glavne reke, a istočni se zove Kaluđerske Bare. Na ovim prostorijama, osim letnjih staništa celog sela po Šljivovici i manastirskih letovišta s mehanom na Barama, nema...

Read More
Poreklo prezimena, selo Dub (Bajina Bašta). Stanje iz 1930. godine.
Jan15

Poreklo prezimena, selo Dub (Bajina Bašta). Stanje iz 1930. godine.

Poreklo stanovništva sela Dub, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji „Sokolska nahija“ Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. S obe strane reke Dervente, tačno njen srednji tok, zauzima Dub. S desne strane reke diže se plećata i visoka kosa Javorina. Od Prisojnice iznad piličkih Drajića dižu se višesavski dubski visovi: Višesava, Crvenka i Glavica. Na južnoj strani prema Pilici i...

Read More

Pin It on Pinterest