Poreklo prezimena, selo Dub (Bajina Bašta). Stanje iz 1930. godine.
Jan15

Poreklo prezimena, selo Dub (Bajina Bašta). Stanje iz 1930. godine.

Poreklo stanovništva sela Dub, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji „Sokolska nahija“ Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. S obe strane reke Dervente, tačno njen srednji tok, zauzima Dub. S desne strane reke diže se plećata i visoka kosa Javorina. Od Prisojnice iznad piličkih Drajića dižu se višesavski dubski visovi: Višesava, Crvenka i Glavica. Na južnoj strani prema Pilici i...

Read More
Poreklo prezimena, selo Kostojevići (Bajina Bašta). Stanje iz 1930. godine.
Jan15

Poreklo prezimena, selo Kostojevići (Bajina Bašta). Stanje iz 1930. godine.

Poreklo stanovništva sela Kostojevići, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji „Sokolska nahija“ Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Kostojevići su na stavama Dervente i Rogačice. Oko sela su brda: na zapadu Bareš, Bogdanovo Brdo, Obodnjik, Rg, Spasovik, od juga su Crvena Ornica, Ranište, Kuzmanovo Brdo, Straža, od istoka Straža, Metaljka, Pustopolje, Rogačica, Vranjača, od severa...

Read More
Poreklo prezimena, selo Zlodol (Bajina Bašta).Stanje iz 1930. godine.
Jan15

Poreklo prezimena, selo Zlodol (Bajina Bašta).Stanje iz 1930. godine.

Poreklo stanovništva sela Zlodo(l), opština Bajina Bašta. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji „Sokolska nahija“ Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Zlodo je istočno od Duba, pravo uz Derventu, s jedne i druge strane. Na desnoj strani je visoka Javorina a na levoj strani se dižu Ponikve. Visoka kosa ovog sela je zaglavska Kadinjača ispod koje su mnogi izvori i vrela. Celo selo čine mahale: Čučala,...

Read More
Poreklo prezimena, selo Rastišta (Bajina Bašta).  Stanje iz 1903. godine.
Jan15

Poreklo prezimena, selo Rastišta (Bajina Bašta). Stanje iz 1903. godine.

Poreklo stanovništva sela Rastišta, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1903. godine. Prema studiji „Sokolska nahija“ Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Rastišta su, kao i Zaovine, pravo planinsko selo, drugo selo planine Tare. Selo je rastureno ispod Crvene Stijene, po Aluškoj Planini, ispod Crnog Vrha, Zvijezde, Dugog i Toplog Dola i po polju niz Drinu, od ušća Dervente do Perućanskog Vrela. Ovo je po...

Read More

Poreklo prezimena, selo Jagoštica (Bajina Bašta). Stanje iz 1903. godine.

Poreklo stanovništva sela Jagoštica, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1903. godine. Prema studiji „Sokolska nahija“ Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo Jagoštica je na zapad od Predeovog Krsta, preko polja Galine i brda Galinika. Galinik deli selo na dva jednaka dela. Pod Predeovim Krstom po Galini i niz Brusnicu je zaselak Galinci, preko Galinika su na zapad Matići, Alići, Krnići i Tadići,...

Read More

Pin It on Pinterest