Visit Sponsor

Objavio 17:32 Sela, Život

Psi lutalice napadaju srne

Zbog izuzetno velikog snega, koji u višljim delovima lovišta prelazi visinu jednog metra, krda srna migrirala su u niže delove, uglavnom pored rečnih dolina i potoka, gde je sneg ipak nesto niži. U potrazi za hranom srne izlaze na pročišćene puteve, a često se viđaju pored seoskih dvorišta. U takvoj situaciji, a već iznemogle od dugotrajnog snega, napadaju ih psi lutalice. Samo tokom 19. i 20. februara u lovištu „Soko“ je pronađeno šest grla srneće divljači koja su stradala od napada pasa lutalica. Po tragovima na licu mesta utvrđeno je da je divljač stradala uglavnom u noći između 18. i 19. februara, kada je usled vremenskih prilika stvorena jaka pokorica na površini snega po kojoj se srna otežano kreće i kad postaje lak plen za pse. Zaklana divljač je pronađena uglavnom oko naselja Bačevci i sela Zarožje, a strahujemo da je šteta dosta veća, jer u ovakvim uslovima još uvek je nemoguće pretražiti sve delove lovišta.

Lovačko udruženje postupa u skladu sa Instrukcijom o merama zaštite divljači za vreme vanrednog stanja koju je donelo Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede. Svakodnevno se iznosi hrana za divljač, uglavnom kukuruz u klipu, balirana detelina i seno. U zadnjih mesec dana izneto je oko 3100 kilograma kukuruza i oko 800 kilograma kabaste hrane. U skladu sa Instrukcijom formirana je komisija za ustanovljenje i procenu štete na divljači i preduzimaju se i druge mere, pre svega na obezbeđenju mira i lovištu.

Izvor vesti: Lovačko udruženje SOKO

 

(Visited 156 times, 1 visits today)

Last modified: 26/03/2012

Close

Pin It on Pinterest