Visit Sponsor

Objavio 21:36 Sela

Poreklo prezimena, selo Dub (Bajina Bašta). Stanje iz 1930. godine.

Poreklo stanovništva sela Dub, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji „Sokolska nahija“ Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.

S obe strane reke Dervente, tačno njen srednji tok, zauzima Dub. S desne strane reke diže se plećata i visoka kosa Javorina. Od Prisojnice iznad piličkih Drajića dižu se višesavski dubski visovi: Višesava, Crvenka i Glavica. Na južnoj strani prema Pilici i Zlodolu je visoka Gradina.

Od zapada su brda: V. i M. Kik, Višesava, Šumarica, od juga Drajić-Brdo, Glavica, Krstac, Nikolić-Brdo, Graševac, od severa Burmasko Brdo, Javorina i Ripa.

U selu su reke i rečice (potoci): Derventa, Crkvenac, Burmaski Potok, Lazića Potok. Glavni su izvori: Crkvena Česma, Burmaska Česma, Bajića Voda, Zmajevac (kod nje se skuplja svet na sabor).

U Dubu su brda: Burmaski Vis, Crkvina (gde je bila stara crkva), Popovo Brdo, Osoje; na Javorini su: Žežnica, Ripa, Vrh, Glavica, Dekovac i Vasin Grob.

Polje se deli na dva dela: Lučice i Pustopolje.

Polja su još: Lokva, Barice, Jezera, Popovo Brdo, Dolovi, Jaruge, Krčevine i Žeravinja.

I Dub se po opštem izgledu mora uvesti u brdska sela. Od Višesave i Javorine slaze potoci u Derventu. Potoci su širokih izvorišta i ravni, a po njima su veće ili manje mahale: Dub, Gradina, Burmazi i Petronijevići.

Groblja na tri mesta: oko crkve, oko škole, pod Nikolić—Brdom, Gradina, iskopine po Javorini, priče o staroj crkvi, koja je bila i na drugom mestu, dokaz su starosti ovog sela. Stari su rodovi iseljeni iz ovog mesta. Otišli su niz Drinu i na razne strane, i stvarali čitava sela. Starac, pop Jova Tucović, sveštenik, priča da je slušao od seljaka, da su stari rodovi otišli u Srem i Bosnu i da su stari znali da ređaju sela u kojima su naselili.

Najstariji su rodovi od 250 godina:

Burmazi (52 k.; Sv. Alimpije). Došli su kao jak rod, u kome je bilo više bratstvenika. Prvo su došli u Lještansko, pa im se nije svidelo. Odavde su se povratili u ovo selo i prvi put zakućili na višesavskoj Glavici. Deobama su se rasturali iz ovog mesta i po njemu, pa ih ima i po Višesavi i Javorini, i čine više od pola sela. Burmaza ima danas u Jadru oko Jarebica u nekoliko sela, ima ih u Mačvi u dva-tri sela. Svuda padaju u oči krupnim rastom, jakom telesnom građom, naročito u mlađim godinama. Vole da su na površini i da se bave zanatima i trgovinom. Burmaza ima i po valjevskim brdskim selima. Vrlo su skloni seobi. Oni su ušli u neke stare rodove, od kojih su neki sišli u Mačvu, a neki se utopili u Burmaze. Stari Burmazi dobro znaju svuda, da su s gornjeg Lima odnekuda od Plava, i da im je i prezime otuda. Ovde su u dve mahale pod prezimenima: Petrovići, Radojičići, Milovanovići i Vasilijevići na Višesavi, Petronijevići gornji i donji na Javorini.

Sve do pre 150 godina u selu su bili sami Burmazi sa starim rodovima. U jedan od starih rodova ušli su:

Bajići (9 k.; Sv. Jovan Milostivi) u Dubu, gde su se stari izgubili i novima prezime dali. Prelak Bajića je iz Kostojevića.

Vulovići iz Jasenovca kod Srebrnice su stara sveštenička porodica koja se naselila pored crkve u Dubu (15 k.; Sv. Lazar).

Pejići su druga sveštenička porodica iz Bogdanića, u blizini Rogatice, naseljeni u Dubu ali na Crvenki (9 k.; Miholj dan).

Gavrilovići na Gradini, isto su što i pilički Jankovići iz Kremana (10 k.; Sv. Đurđe).

Ignjići na Dubu do Drajića su od piličkih Pačadžija, došli u neku staru danas izgubljenu porodicu (9 k.; Sv. Marko).

Vukajlovići na Javorini iznad gornjih Petronijevića, došli su iz sela Okrugle kod Višegrada na stara i napuštena imanja (9 k.; Sv. Alimpije).

Božići pod Nikolića Brdom su iz Kremana i isto što i Nikolići (6 k.; Sv. Stevan).

Vasići na Gradini prešli su iz Zlodola i podišli pod Pilicu i Ploščare u Pepelju (13 k.; Sv. Jovan).

Pozniji su doseljenici, posle 1834. godine:

Dukanjci, sveštenička porodica na Dubu, starinom od Nikšića (6 k.; Sv. Jovan).

Popovići su od Popovića iz Rače (3 k.; Miholjdan).

Posle 1878. god. u Dub su došli:

Bajići u Burmazima. Njihova je pretka doveo od Pljevalja pop Vujičić i naselio iznad Burmaza na seoskoj utrini (5 k.; Sv. Stevan).

Marković došao uz popa Vujičića iz Sedobre (1 k.; Sv. Stevan).

Milinkovići zanatlije iz Nikojevića (2 k.; Sv. Nikola).

Mojković iz Stapara (1 k.; Sv. Đurđe).

Gligorijević iz Zlodola (I k.; Sv. Arhangel).

Tucović, sveštenik iz Gostilja (1 k.; Sv. Pantelija).

Na Dubu ima 17 rodova sa 152 doma.

IZVOR: Sokolska nahija (str. 393-395), Ljubomir Pavlović. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić

(Visited 901 times, 1 visits today)

Last modified: 22/01/2013

Close

Pin It on Pinterest