Visit Sponsor

Objavio 14:49 Izdvajamo, Sela, Tara, Zanimljivosti

ZAOVINE NA POŠTANSKOJ MARKI

zaovine-postanska-marka-srbija-tara-2Na predlog Zavoda za zaštitu prirode, u izdanju POŠTA Srbije (RJ Srbija Marka), u okviru serijala EVROPSKA ZAŠTITA PRIRODE – SRBIJA za 2014. godinu objavljeni su motivi Parka prirode „Stara planina“ i predela Zaovine.

Park prirode „Stara planina“ i predeo Zaovine su zbog svojih vrednosti prepoznati kao kandidati za svetsku mrežu rezervata biosfere u okviru UNESCO programa „Čovek i biosfera“ (MAB).

PREDEO ZAOVINE (marka nominalne vrednosti 70 dinara) se nalaze u zapadnoj Srbiji, u južnom delu planine Tare, u šumovitom brdsko-planinskom području. Zaovine su posebno poznate kao mesto na kojem je Josif Pančić 1875. godine otkrio omoriku (Picea omorika), živi fosil biljnog sveta. Na ovom prostoru je zabeleženo 55 vrsta, koje se nalaze na preliminarnoj Crvenoj listi flore Srbije i 25 vrsta međunarodno značajnih biljaka, 108 vrsta ptica, 14 vrsta riba, 6 vrsta vodozemaca, 5 vrsta gmizavaca i 36 vrsta sisara. Najznačajniji predstavnik insekata je reliktna i endemična vrsta Pančićev skakavac (Pyrgomorphulla serbica). Studijom zaštite Zavod je valorizovao prostor Zaovina, površine oko 6.300 hektara (naselje Zaovine, četiri jezera i kanjon Belog Rzava), koji će biti zaštićen u okviru Nacionalnog parka „Tara“. Zaovine su deo budućeg prekograničnog rezervata biosfere „Drina“, koji će obuhvatiti zaštićena područja i prirodne predele sa obe strane reke Drine, odnosno na teritoriji Srbije i Republike Srpske.

PARK PRIRODE „Stara planina“ (marka nominalne vrednosti 35 dinara) prepoznatljiv po raznovrsnoj geološkoj građi sa dominantnim stenama crvenog peščara, na kojima se razvio specifičan svet flore i faune, nalazi se u istočnoj Srbiji. U pejsažu Parka zastupljene su blago talasaste visoravni pašnjaka ispresecane vodotocima, sa čestom pojavom brzaka i kaskadnim i slapovitim prelomima. Raznovrsnost divljeg biljnog i životinjskog sveta čini prisustvo 1 200 vrsta i podvrsta viših biljaka, oko 200 vrsta ptica, 30 vrsta sisara, 12 vrsta gmizavaca, 26 vrsta riba. Kulturno istorijske osobenosti područja čini spomeničko srednjovekovno nasleđe iz doba Brankovića. Na osnovu Studije zaštite Zavoda, Stara planina je proglašena za Park prirode, na ukupnoj površini od 114.332 hektara, kao prirodno dobro I kategorije, od izuzetnog značaja. Ovim proglašenjem je ustanovljeno najveće prirodno dobro u Srbiji, za koje je u toku priprema nominacije za rezervat biosfere (UNESCO, MAB).

Izvor Vesti: http://www.zzps.rs/

(Visited 58 times, 1 visits today)

Last modified: 06/10/2014

Close

Pin It on Pinterest