Visit Sponsor

Objavio 23:11 Bajina Bašta, Privreda, Tara

Razvoj turističkog kompleksa Predov Krst na planini Tari

Krajem 2010 godine usvojen je prostorni plan Nacionalnog parka Tara, koji posebno tretira razvoj turizma na planini Tari, a unuter ove oblasti definiše pet razvojnih turističkih zona za celogodišnji turizam: Predov krst, Bajina Bašta, Perućac, Kaluđerske Bare i Mitrovac.

Razvojna zona „Predov Krst” zbog položaja ima ograničene mogućnosti turističke eksploatacije, ali se smatra da ovaj prostor predstavlja ključni element stvaranja novog identiteta i imidža celovitog prostora Tare.

Danas se na ovom području nalaze dva smeštajna kapaciteta – Lovački i Planinarski dom, sa ukupno 60 ležaja, što ne odgovara ni po broju ni kvalitetu, pa je iste potrebno modernizovati i osavremeniti.

Razvojna zona „Predov Krst” najviše odgovara za razvoj ruralnog turizma, zadovoljenja specijalnih interesa, kratke odmore i različite turinge.

Planira se:

– izgradnja hotela „Eko selo” na lokaciji i kapaciteta u skladu sa uslovima nadležnog zavoda za zaštitu prirode;

– rehabilitacija i konverzija sela Jagoštica u skladu sa uslvima nadležnog zavoda za zaštitu prirode;

– rehabilitacija i konverzija Lovačkog i Planinarskog doma u male planinske hotele, kapaciteta 15 soba;

– Centar za posetioce na 2.500 m2 u formi razdvojenih objekata, sa informacionim centrom, Eko muzejom, centrom za aktivnosti, prostorom za radionice, restoranom i centralnim piknik područjem, u skladu sa uslovima Zavoda za zaštitu prirode;

– sistem pešačkih i planinarskih ruta u dužini od oko 50 km;

– sistem od 10 vidikovaca (Orlov vis, Bilješke stene, itd);

– sistem od 20 odmorišta uz pešačke i planinarske rute (nadstrešnice, klupe, stolovi, toalet);

kao i budući brendovi

– „svet omorike” npr. kod Crnog vrha, Crvene stene;

– „život tarskog medveda” i „svet divokoze” na Zvijezdi i Velikom Kraju;

– tradicionalni način života u selu Jagoštica;

– „izvori Tare” – Omarska, Galnik, Milijina kuća.

Izvor : Ekapija

(Visited 293 times, 1 visits today)

Last modified: 26/03/2012

Close

Pin It on Pinterest