Visit Sponsor

Objavio 22:29 Bajina Bašta, Privreda

Razvoj turističkih kompleksa u Bajinoj Bašti

Krajem 2010 godine usvojen je prostorni plan Nacionalnog parka Tara, koji posebno tretira razvoj turizma na planini Tari, a unuter ove oblasti definiše pet razvojnih turističkih zona za celogodišnji turizam: Predov krst, Bajina Bašta, Perućac, Kaluđerske Bare i Mitrovac.

Položaj Bajine Bašte u odnosu na različite aktivnosti koje se odvijaju (Drinska regata, reli na Tari, brdska auto trka), u okviru Nacionalnog parka Tara, potom u odnosu na kulturne vrednosti (manastir Rača i dr.), uz formiranje osnovnih organizacionih uslova (200 ležaja, u okviru 2 hotela i motela, turistički savez i dr.) uticao je da je danas Bajina Bašta aktivan razvojni centar ovog područja, koji ima naglašenu sportsko – turističku funkciju.

Realno je da Bajina Bašta koristeći svoj položaj – centar Tare i Drine, ulaz u Taru i Drinu – postane generator programa razvoja Tare i Drine.

Planira se:

 

– rehabilitacija hotela Drina i motela Belvi;

– proširenje i modernizacija objekta „Odmor na Drini”, kapaciteta 30 soba u ugostiteljskim objektom;

– pronalaženje lokacija za dodatni hotelsko – pansionski smeštaj od 5 objekata po 30 soba;

– interpretacioni centar Tara – Drina sa komercijalnim sadržajima, ugostiteljskim objektom, prostorom za parking, informacionim centrom. Moguća lokacija je lokacija šireg područja današnje benzinske stanice pri ulasku Bajine Bašte;

– rekreativni park uz reku Drinu van granica Nacionalnog parka sa objektima za aktivnosti na reci Drini (kajaking, rafting, kanu, plaža, ribolovni punkt – 50 h 20 m, sa restoranom, servisnim centrom, mestima za sedenje, rampom i parkingom) i za aktivnosti uz reku Drinu (bazen, teniski tereni, mini golf, igralište za decu, manji sportski tereni za odbojku i fudbal na pesku, ugostiteljski sadržaji, kompercijalni sadržaji, parking);

– promenada uz reke Pilicu, Raču i Drinu u dužini od 8-9 km;

– šetno – biciklističke staze od Bajine Bašte do Jezera Perućac (10 km) i od Bajine Bašte do Manastira Rača (5 km).

Izvor: Ekapija

(Visited 290 times, 1 visits today)

Last modified: 26/03/2012

Close

Pin It on Pinterest