Visit Sponsor

Objavio 15:35 Izdvajamo, Udruženja

Predstavljamo Vam – Lovačko udruženje SOKO

„Lovačko udruženje „Soko“ iz Bajine Bašte je dobrovoljna, neprofitna, nevladina organizacija zasnovana na slobodi udruživanja građana.

Osnovni ciljevi udruženja su zaštita, gajenje, lov i racionalno korišćenje divljači, zaštita prirode i unapređenje životne sredine.

Udruženje je osnovano u Bajinoj Bašti, 1902 godine, kao „Savezno lovačko udruženje za srez Račanski“.  Lovačko udruženje gazduje lovištem „Soko“ površine 48.167 hektara ustanovljenom na području oipštine Bajina Bašta. Gajene vrste divljači u lovištu „Soko“ su srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica. Pored ovih vrsta u lovištu su stalno ili povremeno prisutni vuk, medved, divokoza, beloglavi sup, više vrsta orlova i sokolova itd. Udruženje poseduje lovački dom u Bajinoj Bašti i 6 lovačkih kuća u lovištu.

Pored ovih objekata, u funkciji lova, lovnog turizma i gajenja i zaštite divljači, je još 30 visokih čeka i 45 hranilišta za krupnu divljač, raspoređenih po celom lovištu.

Udrženje broji 510 članova.Sedište udruženja je u Bajinoj Bašti, ul.Dušana Višića b5. 5, tel. 031 864 828, e-mail:  sokobbasta@yahoo.com, web: www.sokobbasta.com.“

(Visited 164 times, 1 visits today)

Last modified: 07/04/2012

Close

Pin It on Pinterest