Visit Sponsor

Objavio 21:28 Sela

Poreklo prezimena, selo Gaočići (Bajina Bašta). Stanje iz 1903. godine.

Poreklo stanovništva sela Gaočići, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1903. godine. Prema studiji „Sokolska nahija“ Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.

Staro muslimansko naselje od 1834. god, zamenila su naselja sela: Jagoštice i Rastišta i nešto malo- doseljenika sa strane. Još dok su se Turci spremali za seobu, pojedine jagoštičke i rastiške porodice stupile su u pogodbu s njima, dali im nešto novca ili bar obećali i odmah im ušli u kuće i na imanja.

U Gaočićima, novom selu od 1834. god. imamo idući uz Drinu, ove rodove:

Galine, Jovanoviće iz Drobnjaka (7 k.;. Sv. Trifun).

Đukiće i Tadiće iz Drobnjaka u Jagoštici (7 k.; Sv. Đurđe).

Marjanoviće od Matića iz Jagoštice (2: k.; Sv. Đurđe).

Kondiće od Prijepolja; došli na gotovo imanje (2 k.; Sv. Nikola),

Tomiće doseljene na tursko imanje iz Kolašina (4 k.; Sv. Nikola).

Lukiće (b k.) od Drobnjaka iz Jagoštice.

Petroviće od Matića u Jagoštici (2 k.; Sv. Đurđe).

Ordagiće iz Aluge (3 k.; Obretenije).

Dokiće od Matića u Jagoštici (1 k.; Sv. Đurđe).

Kremiće kod Gaočanskog Vrela iz Kremića (2 k.; Sv. Nikola).

Sve ove kuće čine mahalu Gaočića, poznatu pod imenom Donje Polje.

U njoj su: Kremići (2 k.; Sv. Nikola); Mijailovići (9 k.) od Krsmanovića s Požara; Džanići (2 k.) od istih Krsmanovića (Sv. Nikola); Radojičići (3 k.) od Jezdića iz Kremića (Sv. Nikola).

Ovaj kraj sela čini mahalu, koja se zove Gornje Polje i koja ide do ušća Dervente. Od ušća Dervente uz Drinu je toeća mahala sela Gaočića, koja se zove Sedačko Polje ili: Derventa. Tu su ovi rodovi: Kremići (2 k.; Sv. Nikola). — Jovanovići, Galine (3 k.; Sv. Trifun). — Vučetići s Aluge (3 k.; Sv. Pantelija).

U sva tri rastiška sela ima 14 rodova sa 248 domova.

IZVOR: Sokolska nahija (str. 370-373), Ljubomir Pavlović. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić

(Visited 101 times, 1 visits today)

Last modified: 22/01/2013

Close

Pin It on Pinterest