Visit Sponsor

Objavio 17:47 Bajina Bašta, Privreda, Tara

Nacionalni Park TARA – Javni poziv – PARTNERIMA – POTENCIJALNIM ZAKUPCIMA

JP Nacionalni park TaraBajina Bašta

Milenka Topalovića 3.

Bajina Bašta

oglašava:

JAVNI POZIV

PARTNERIMA POTENCIJALNIM ZAKUPCIMA

za prikupljanje pismenih ponuda

za izdavanje u zakup poslovnih objekata

Izdaju se u zakup – na period do 5 godina, poslovni objekti – moteli u državnoj

svojini – na korišćenju kod JP „Nacionalni park Tara“ Bajina Bašta, i to:

I

LOVAČKI DOM MITROVAC“ – MITROVAC NA TARI

Karakteristike objekta: Objekat je motel sa sopstvenim restoranom, kuhinjom,

smeštajnim kapacitetom od 6 dvokrevetnih soba sa 3 zajednička kupatila, ukupne

korisne površine od cca 300 m2.

II

LOVAČKA KUĆA PREDOV KRST“ – PREDOV KRST

Karakteristike objekta: Objekat je motel sa sopstvenim restoranom, kuhinjom i

magacinima, smeštajnim kapacitetom od 3 jednokrevetne sobe sa zajedničkim

kupatilima, 4 dvokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilima, 2 trokrevetne sobe sa

kupatilom, 1 četverokrevetna soba sa kupatilom i jednim apartmanom, kao i

prostorom za zajedničke aktivnosti, ukupne površine od 425 m2 korisnog prostora.

III

USLOVI

USLOVE pod kojima se objekti izdaju u zakup zainteresovani zakupci mogu

preuzeti u pismenoj formi pre podnošenja ponude, ukoliko prethodno na žiro račun

JP “Nacionalni park Tara” broj 290-6150-26 koji se vodi kod Univerzal banke Beograd

– Ekspozitura u Bajinoj Bašti, uplate iznos od 2.000,00 dinara – po objektu (sa

uračunatim PDV-om) na ime troškova preuzimanja dokumentacije i o predmetnoj

uplati pruže dokaz.

Pravo podnošenja PISMENIH PONUDA imaju sva pravna i fizička lica koja

ispunjavaju sledeće uslove:

1. da se bave ugostiteljsko-turističkom delatnošću najmanje zadnjih pet

godina,

2. da fizičko lice, pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu nisu

osuđivani za krivična dela koja bi ih činila nedostojnim za obavljanje

turističko ugostiteljske delatnosti i

3. da potencijalni zakupci nemaju dugovanja po osnovu javnih prihoda.

PREDNOST pod jednakim uslovima, prilikom izbora potencijalnog zakupca,

radi lokalnog ekonomskog razvoja, imaće subjekti koji već posluju na teritoriji

opštine Bajina Bašta.

Svi potencijalni zakupci objekte mogu detaljno pogledati i to: organizovano uz

prethodnu najavu ili samostalno uz prisustvo zaposlenih svakog radnog dana do

30.11.2010. godine.

ZATVORENE KOVERTE sa pismenim ponudama, ponuđači koji su prethodno

preuzeli pismene uslove, zajedno sa dokumentacijom koja dokazuje ispunjenost uslova

za izdavanje u zakup, ponuđači su dužni dostaviti na adresu JP „Nacionalni park

Tara“ Bajina Bašta.

JP „Nacionalni park Tara“ Bajina Bašta, u roku od narednih 5 radnih dana, od

zadnjeg dana za predaju pismenih ponuda, pismeno će obavestiti ponuđače o svom

izboru zakupca.

Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača biće ekonomski

najpovoljnija ponuda, koja će ekonomski i pravno najkvalitetnije štititi

zakupodavca, a ne ponuda sa najvišom cenom zakupa.

Za sve dodatne informacije javiti se u JP „Nacionalni park Tara“ Bajina

Bašta na telefon 031-863-644.

JP „Nacionalni park Tara“

-Link-

(Visited 31 times, 1 visits today)

Last modified: 26/03/2012

Close

Pin It on Pinterest