Visit Sponsor

Objavio 20:39 Bajina Bašta, Privreda

Elektroizgradnja u vlasništvu slovenačke firme

Na Trećoj sednici Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje Paketa akcija u vlasništvu Agencije za privatizaciju i Akcionarskog fonda AD Beograd, što predstavlja 70,42567% ukupnog kapitala Privrednog društva za proizvodnju betonskih stubova, trafostanica i pratećih elemenata za izgradnju i održavanje elektroenergetskih objekata „ELEKTROIZGRADNJA“ a.d. Bajina Bašta, koja je održana dana 28.12.2011. godine, Komisija je jednoglasno donela Odluku o odobravanju predloga Komisije za pregovore i zaključivanje Ugovora o prodaji akcija privrednog društva „ELEKTROIZGRADNJA“ a.d. Bajina Bašta sa jedinim ponuđačem „Javna Razsvetljava“ d.d. Ljubljana, Slovenija.

Ugovor o prodaji akcija privrednog društva „ELEKTROIZGRADNJA“ a.d. Bajina Bašta, potpisali su dana 11. januara 2012. godine direktor Agencije za privatizaciju g–din Vladislav Cvetković i izvršni direktor društva „Javna Razsvetljava“ d.d. Ljubljana, Slovenija g-din Stanko Furlan.

Svečanom potpisivanju prisustvovali su ambasador Republike Slovenije, g–din Franc But, direktor privrednog društva „ELEKTROIZGRADNJA“ a.d. Bajina Bašta g–din Zoran Gvozdenović i predstavnici medija.

Osnovni elementi Ugovora o prodaji akcija:

• Cena – 729.627,50 EUR za Paket akcija (291.851 akcija)

• Investicioni program – 600.000,00 EUR u periodu od tri godine

• Socijalni program – pored minimalnih obaveza, Kupac je preuzeo i dodatne obaveze Socijalnog programa:

• Trajanje Socijalnog programa je 4 godine

• U slučaju tehnološkog viška, iznos otpremnina je EUR 350 u prvoj godini, EUR 300 u drugoj godini, EUR 250 u trećoj godini, i EUR 250 u četvrtoj godini

• Dogovoren sistem nagrađivanja

• Predviđen godišnji fond za obuku zaposlenih u iznosu od EUR 10.000 • Predviđena isplata novogodišnjeg dodatka u visini od 10% od prosečne neto zarade zaposlenog Kupac je, takođe, preuzeo i obavezu da u periodu od 24 meseca od nastupanja Dana ispunjenja, objavi bezuslovnu ponudu za preuzimanje akcija Društva u vlasništvu malih akcionara, po ceni koja je jednaka ceni po akciji koja je ostvarena u ovoj transakciji, odnosno 2,50 EUR po akciji.

Izvor vesti: Agencija za privatizaciju

(Visited 152 times, 1 visits today)

Last modified: 23/03/2012

Close

Pin It on Pinterest