Visit Sponsor

Objavio 10:26 Bajina Bašta, Izdvajamo

Počela iskopavanja arheoloških nalazišta u okolini Bajine Bašte

mramorje-bajina-basta-2014U okviru projekta „Podrinje u poznom srednjem veku“ (rukovodilac dr Emina Zečević), ekipa Narodnog muzeja u Beogradu započela je sondažna arheološka iskopavanja lokaliteta Pod mramorjem u selu Dobrotinu. Ovogodišnja kampanja predstavlja nastavak realizacije projekta započetog iskopavanjima na Mramorju u Perućcu, koje je obavljeno 2010. godine uz sufinansijsku pomoć JP Nacionalni park Tara.
Na lokalitetu Pod mramorjem u Dobrotinu se takođe nalaze ostaci srpskog poznosrednjovekovnog groblja (14-15. vek) sa masivnim monolitnim kamenim nadgrobnim spomenicima-mramorima, u stručnoj literaturi poznatim pod terminom stećak.Groblje se nalazi na parcelama familije Čolić i Spasojević, na delu zaravni leve obale reke Dervente, u blizini ušća Dobrotinskog potoka. Lokalitet je arheološko nalazište pod prethodnom zaštitom i do sada na njemu nije vršeno arheološko iskopavanje, ali se pamti priča o «divljim» kopanjima austro-ugarske vojske u godinama okupacije tokom Prvog svetskog rata.

Razlika u brojnom stanju spomenika u evidencijama prema stručnoj literaturi jasan je pokazatelj promena konfiguracije terena podložnog bujičnim naplavinama pomenutih vodenih tokova. Tako se u prvim pomenima groblja tokom 19. veka (Herder, Kanic) navodi dvadesetak spomenika, da bi se u beleškama raznih istraživača tokom 20. stoleća broj vidljivih i sačuvanih mramora smanjio sa 18 na 6, dok je pre početka arheoloških radova na terenu bilo vidljivo svega pet. Zanimljivo je da je veći broj mramora klesan u karakterističnom obliku slemenjaka s postoljem. Oni predstavljaju najmasivnije primerke svoje vrste u zaleđu desne obale Drine.

mramorje-bajina-basta-2014-2Arheološka istraživanja u Dobrotinu se finansiraju sredstvima Ministarstva kulture i informisanja RS. Velika pomoć i podrška ovom projektu dobijena je i od predstavnika lokalne samouprave, gospodina Miodraga Lukića, zamenika predsednika SO Bajina Bašta, gospođe Radine Rajaković, sekretara opštine kao i građ. ing. Marka Markovića iz JP Direkcije za izgradnju Bajina Bašta. Razumevanje i podršku pružile su i druge organizacije i pojedinci (Udruženje Crvena stena-Boriša i Petar Čolić; vlasnici i korisnici parcela na kojima se radovi izvode – Duško Čolić, Boriša Čolić, Vidan Spasojević, Predrag Spasojević, Slavoljub Čolić i ostali žitelji Dobrotina

izvor: bajinabasta.rs

(Visited 419 times, 1 visits today)

Last modified: 16/09/2014

Close

Pin It on Pinterest