Visit Sponsor

Objavio 10:32 Izdvajamo, Tara

Novi zakoni o nacionalnim parkovima do kraja godine

Svaki od pet nacionalnih parkova Srbije trebalo bi do kraja godine da dobije poseban zakon koji će na bolji način regulisati zaštitu, granice, ulaganje i razvoj tih prirodnih dobara, izjavila je danas pomoćnica ministra životne sredine Danica Baćanović.

„Nove zakone dobiće nacionalni parkovi Tara, Šar-planina, Fruška gora, Kopaonik i Djerdap, što je u skladu sa svetskom praksom da svaki nacionalni park ima svoj zakon“, rekla je ona za ekološki sajt agencije Beta „Zelena Srbija“ (wwww.zelenasrbija.rs) povodom Evropskog dana nacionalnih parkova, 24. maja

Baćanovićeva je navela da su javne rasprave o tim zakonima završene ili pri kraju i da bi zakoni u paketu pred poslanicima Skupštine Srbije mogli da se nadju na jesen.

Zajedničko za sve zakone biće to što će nacionalnim parkovima i dalje upravljati javna preduzeća, a jednake će biti i kazne za prekršioce zakona.

Ona je istakla da je cilj izmene dosadašnje zakonske regulative, koja je kroz jedan zakon uredjivala postojanje nacionalnih parkova, da se omogući efikasniji razvoj tih područja i bolja zaštita prirodnih resursa, biljnih i životinjskih vrsta.

„Cilj je, pored ostalog, da se precizno zna katastarski plan svakog nacionalnog parka, definišu teritorije sa posebnim režimom zaštite, ali i da se omogući brži ekonomski razvoj područja nacionalnih parkova, naročito na obodima, gde je režim zaštite manje strog“, rekla je ona.

Baćanović je kazala da je želja onih koji su pravili zakone da „nacionalni parkovi budu maksimalno otvoreni za posetioce“ koji dolaze kao turisti ili radi edukacije, ali uz najveći stepen zaštite prirode.

Nacionalni parkovi Srbije zauzimaju više od 170.000 hektara.

Najveći Nacionalni park Djerdap, proglašen 1974. godine, a glavni prirodni fenomen je Djerdapska klisura Dunava, najduža i najveća klisura probojnica u Evropi. Naseljava ga više od 1.100 biljnih vrsta i vise od 150 vrsta ptica i sisara.

Fruška gora je za nacionalni park proglašena 1960. godine i za sada je jedina tačka u Srbiji na kojoj se nalaze aktivna gnezda orla krstaša, najugroženije vrste sa Svetske crvene liste. Floru tog nacionalnog parka čini oko 1.500 biljnih vrsta, medju kojima više od 40 ima status prirodnih retkosti Srbije.

Nacionalni park Kopaonik zaštićen je 1981. godine, a u flori Kopaonika do sada je opisano više od 1.500 biljnih vrsta. U tom nacionalnom parku živi 91 endemična i 82 subendemične biljne vrste.

Nacionalni park Tara pod režimom zaštite takodje od 1981. godine, a po raznovrsnosti i očuvanosti ekosistema spada u najbogatija i najvrednija šumska područja Evrope sa više od 1.000 biljnih vrsta od kojih je oko 20 endemičnog karaktera, a medju njima je Pančićeva omorika.

U Nacionalnom parku Šar-planina, koji je zaštićeno prirodno dobro postao 1986. godine, živi 147 vrsta leptira, 45 vrsta vodozemaca i gmizavaca, oko 200 vrsta ptica i 32 vrste sisara, što ga čini jednim od faunom najbogatijih područja Evrope.

Evropski dan Nacionalnih parkova, proglasila je Evropska Federacija Nacionalnih parkova (EUROPARC) sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na značaj zelenih površina i očuvanja prirode.

Dan nacionalnih parkova slavi se u sećanje na proglašenje prvih nacionalnih parkova Evrope, u Švedskoj 24. maja 1909. godine, a prvi put je obeležen širom kontinenta 1999. godine, dok se u Srbiji obeležava od 2001. godine.
Izvor : (Beta)

(Visited 4 times, 1 visits today)

Last modified: 25/05/2012

Close

Pin It on Pinterest