Poreklo prezimena, selo Perućac (Bajina Bašta).  Stanje iz 1903. godine.
Jan15

Poreklo prezimena, selo Perućac (Bajina Bašta). Stanje iz 1903. godine.

Poreklo stanovništva sela Perućac, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1903. godine. Prema studiji „Sokolska nahija“ Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Selo je istočno od Perućanskog Vrela koje se ovde zove samo Vrelo, i niz Drinu do paralelnog Mitrovačkog Vrela, na drinskim izlomljenim terasama i visoko nad Drinom i pod Aluškim planinama. Selo je i visoko pod planinom i kroz planine se penje na Tisovo...

Read More
Poreklo prezimena, selo Rača (Bajina Bašta). Stanje iz 1903. godine.
Jan15

Poreklo prezimena, selo Rača (Bajina Bašta). Stanje iz 1903. godine.

Poreklo stanovništva sela Rača, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1903. godine. Prema studiji „Sokolska nahija“ Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Ceo sliv Rače čini atar sela Rače. Gornji tok ove reke se zove Šljivovica, ukoliko se drži glavne reke, a istočni se zove Kaluđerske Bare. Na ovim prostorijama, osim letnjih staništa celog sela po Šljivovici i manastirskih letovišta s mehanom na Barama, nema...

Read More
Poreklo prezimena, selo Dub (Bajina Bašta). Stanje iz 1930. godine.
Jan15

Poreklo prezimena, selo Dub (Bajina Bašta). Stanje iz 1930. godine.

Poreklo stanovništva sela Dub, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji „Sokolska nahija“ Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. S obe strane reke Dervente, tačno njen srednji tok, zauzima Dub. S desne strane reke diže se plećata i visoka kosa Javorina. Od Prisojnice iznad piličkih Drajića dižu se višesavski dubski visovi: Višesava, Crvenka i Glavica. Na južnoj strani prema Pilici i...

Read More
Poreklo prezimena, selo Kostojevići (Bajina Bašta). Stanje iz 1930. godine.
Jan15

Poreklo prezimena, selo Kostojevići (Bajina Bašta). Stanje iz 1930. godine.

Poreklo stanovništva sela Kostojevići, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji „Sokolska nahija“ Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Kostojevići su na stavama Dervente i Rogačice. Oko sela su brda: na zapadu Bareš, Bogdanovo Brdo, Obodnjik, Rg, Spasovik, od juga su Crvena Ornica, Ranište, Kuzmanovo Brdo, Straža, od istoka Straža, Metaljka, Pustopolje, Rogačica, Vranjača, od severa...

Read More
Poreklo prezimena, selo Zlodol (Bajina Bašta).Stanje iz 1930. godine.
Jan15

Poreklo prezimena, selo Zlodol (Bajina Bašta).Stanje iz 1930. godine.

Poreklo stanovništva sela Zlodo(l), opština Bajina Bašta. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji „Sokolska nahija“ Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Zlodo je istočno od Duba, pravo uz Derventu, s jedne i druge strane. Na desnoj strani je visoka Javorina a na levoj strani se dižu Ponikve. Visoka kosa ovog sela je zaglavska Kadinjača ispod koje su mnogi izvori i vrela. Celo selo čine mahale: Čučala,...

Read More

Pin It on Pinterest